واگذاری یا اجاره دهی مجتمع های چند منظوره

واگذاری یا اجاره دهی مجتمع های چند منظوره ، مرحله میانی برای توسعه خرده فروشی است

که یک پروژه ساختمانی چند منظوره را به نهادهای عملیاتی برای خرده فروشی تبدیل می کند

که امروزه ما آن را مرکز خرید، شاپینگ سنتر و در سطح وسیع تر مال می شناسیم .

واگذاری و اجاره دهی علاوه بر اینکه  هنر و مهارت محسوب می شود نیازمند اطلاعات وسیع،تجربه و بینش است .

ارزیابی بازار ، ارزیابی مشتریان ، بررسی خرده فروشان و مرکز خرید نقش مهمی را در واگذاری موفق ایفا می کنند .

مهمترین نکته در واگذاری ها این است که ابتدا بدانید چه چیزی این معامله را امکان پذیر می کند و سپس چگونه آن معامله را اجرا کنید .

داشتن خلاقیت و اطلاعات مهر ضمانتی در واگذاری است .

در ادامه در مورد مباحث مختلف واگذاری و اجاره دهی مفصل صحبت خواهیم کرد این مباحث از قبیل :

اهمیت ، سازماندهی اجاره دهی اثربخش، مطالعه بازار، بررسی رقابت،حفظ سوابق،

خلاقیت در اجاردهی ، بررسی شایستگی،الزامات اجرایی ، امتیازات انحصاری و … می باشند .


درباره پروژه تان به ما بگویید

شما هم میتوانید با ورود به دنیای تجارت الکترونیک و خصوصی سازی کسب و کار خود با ویژگی های جذاب آن ، قدم به قدم به رونق سازمانتان کمک کنید.

جهت آشنایی بیشتر با راهکار یکپارچه مدیریت مجتمع چند منظوره کلیک کنید