اکو سیستم مراکز خرید

اکو سیستم مراکز خرید به عنوان ، محیط تجارتی تعریف می شود که درآن هر نهاد قابل تصور ،

نقش حیاتی خود را در زنجیره ارزش آن اکوسیستم به منظور رضایت مشتریان ایفا می کند .

همانند تمامی تجارت ها ، توسعه ،

مدیریت و سرمایه گذاری در مجتمع های تجاری نیز اکوسیستم خاص خود را دارد .

وظیفه توسعه دهنده ، علاوه بر ساخت مجتمع ، هماهنگی کل اکوسیستم و ایجاد تعادل بین ذینفعان است ،

نقشی که کمتر مورد توجه قرار گرفته و حلقه مفقوده زنجیره ارزش در صنعت مجتمع های چند منظوره می باشد .


درباره پروژه تان به ما بگویید

شما هم میتوانید با ورود به دنیای تجارت الکترونیک و خصوصی سازی کسب و کار خود با ویژگی های جذاب آن ، قدم به قدم به رونق سازمانتان کمک کنید.

جهت آشنایی بیشتر با راهکار یکپارچه مدیریت مجتمع چند منظوره کلیک کنید