ساعات کاری : 09:00 تا 17:00 عصر

ایران – خراسان رضوی – مشهد – میدان حافظ – بزرگ بازار اطلس

05133865807

وظایف و اختیارات کامل مدیر یا هیات مدیرهدر مجتمع های مسکونی 


حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی مالکین ، وظایف و اختیارات کامل مدیر یا هیات مدیرهدر مجتمع های مسکونی

عدم تفویض مدیریت به اشخاص غیر

بیمه کردن تمام بنا در مقابل آتش سوزی

نحوه تعیین سهم هزینه های مشترک هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان 

رسیدگی به اعتراض هر یک از شرکاء

رویت و بررسی وکالتنامه نماینده شرکاء

نگهداری صورت جلسات مجامع عمومی ساختمان اطلاع رسانی تصمیمات اتخاذ شده مجامع عمومی به شرکاء غایب و  وزارت مسکن و شهرسازی

ارسال اظهار نامه به مالکین با استفاده کنندگان بدهکار

خودداری از دادن خدمات مشترک به مالکین یا استفاده کنندگان بدهکار

تقاضای صدور اجرائیه برای وصول مطالبات ساختمان

طرح دعوی در مراجع قضائی جهت وصول مطالبات ساختمان

دادن گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک ساختمان

درخواست از وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر انتخاب کارشناسان موضوع ماده ۱۳ قانون

اقدام به بازسازی تمام مجموعه ساختمان پس از تصویب مجمع عمومی

درخواست تخلیه واحدهای خود داری کننده از همکاری در امر بازسازی ساختمان


درباره پروژه تان به ما بگویید

شما هم میتوانید با ورود به دنیای تجارت الکترونیک و خصوصی سازی کسب و کار خود با ویژگی های جذاب آن ، قدم به قدم به رونق سازمانتان کمک کنید.

جهت آشنایی بیشتر با راهکار یکپارچه مدیریت مجتمع چند منظوره کلیک کنید

‫5/5 ‫(1 نظر)
مشاهده  واگذاری واحد های تجاری

دیدگاهی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.