تطابق کاربری ها در مجتمع های چند منظوره

کاربری های مختلف یک مجموعه

تطابق کاربری ها در مجتمع های چند منظوره با ایجاد محیطی دوستانه ،

با تنوع کاربری های مختلف ، باعٍث می شوند تا مردم بتوانند در یک مکان ،زندگی ، کار ،تفریح و خرید کنند .

در صورتی که کاربری های مختلف یک مجموعه با یکدیگر تطابق داشته باشند

کارایی تک تک آن ها و کل مجموعه افزایش می یابد

جدول بالا نمونه ای از این میزان انطباق کاربری های مختلف را در یک مجموعه چند منظوره نشان می دهد.


درباره پروژه تان به ما بگویید

شما هم میتوانید با ورود به دنیای تجارت الکترونیک و خصوصی سازی کسب و کار خود با ویژگی های جذاب آن ، قدم به قدم به رونق سازمانتان کمک کنید.

جهت آشنایی بیشتر با راهکار یکپارچه مدیریت مجتمع چند منظوره کلیک کنید.