دلایل نیازمندی کسب و کارها به خصوص مجتمع تجاری به هوش تجاری

دلایل نیازمندی کسب و کارها به خصوص مجتمع تجاری به هوش تجاری ، به سه بخش تجاری ، سازمانی ، مدیریتی تقسیم می شود . 

تجاری : پیچیدگی مدیریت افزایش یافته است .امروزه حتی شرکت های کوچک نیز بصورت بین المللی کار میکنند.

سازمانی : ارگانها براساس اطلاعات باهم رقابت می کنند و زمان برای بدست آوری این اطلاعات محدود است .

مدیریتی : بازار به شدت رقابتی شده و نوآوریها و ابتکارات هروز افزایش می یابد.


درباره پروژه تان به ما بگویید

شما هم میتوانید با ورود به دنیای تجارت الکترونیک و خصوصی سازی کسب و کار خود با ویژگی های جذاب آن ، قدم به قدم به رونق سازمانتان کمک کنید.

جهت آشنایی بیشتر با راهکار یکپارچه مدیریت مجتمع چند منظوره کلیک کنید.