آخرین گام اساسی در راه اندازی و بهره برداری مجتمع تجاری


گام سوم : پیاده سازی و اجرا ، آخرین گام اساسی در راه اندازی و بهره برداری مجتمع تجاری
تمامی موارد این گام باید در مسیر تعیین شده حرکت نمایند.

• جذب و آموزش مدیران و پرسنل مجتمع
• پیگیری همایش و واگذاری واحدها
• برنامه ریزی مراسم افتتاحیه اولیه و نهایی
• برنامه ریزی و اجرای کمپین تبلیغات
• برگزاری مراسم افتتاحیه اولیه و نهایی
• راه اندازی واحد (After market)
• راه کارهای خلاقانه به منظور حفظ مشتریان


درباره پروژه تان به ما بگویید

شما هم میتوانید با ورود به دنیای تجارت الکترونیک و خصوصی سازی کسب و کار خود با ویژگی های جذاب آن ، قدم به قدم به رونق سازمانتان کمک کنید.

جهت آشنایی بیشتر با راهکار یکپارچه مدیریت مجتمع چند منظوره کلیک کنید.