گام اساسی در راه اندازی و بهره برداری مجتمع های تجاری 

گام اساسی در راه اندازی و بهره برداری مجتمع های تجاری :

تحقیقات بازار هدف 

شناسایی مشتریان هدف 

تدوین لیست صنوف مورد نظر 

تدوین لیست برندهای مورد نظر 

تحقیقات و مطالعات 

ابتدا قبل از بهره برداری باید مطالعات مجتمع تجاری انجام شود تا بعد از افتتاح خسارت های سنگین به بار نیاید.

اینفوگرافیک گامهای اساسی در راه اندازی و بهره برداری  مراکز خرید ، بخش1 تحقیقات و مطالعات ،امیدوارم مفید باشد.


درباره پروژه تان به ما بگویید

شما هم میتوانید با ورود به دنیای تجارت الکترونیک و خصوصی سازی کسب و کار خود با ویژگی های جذاب آن ، قدم به قدم به رونق سازمانتان کمک کنید.

جهت آشنایی بیشتر با راهکار یکپارچه مدیریت مجتمع چند منظوره کلیک کنید.