تفاوت مدیریت اموال با مدیریت دارایی

در بحث مدیریت یک مجتمع چند منظوره دو  تخصص مختلف مطرح است.(تفاوت مدیریت اموال با مدیریت دارایی ها)

مدیریت اموال و همچنین مدیریت دارایی ها مدیر اموال وظیفه انجام امور روزانه مجتمع مانند

اجاره دهی واحدها، مدیریت مستاجران، رفع مشکلات ایجاد شده

در مجتمع، تنظیم روابط مالکان و مستاجران، جمع آوری اجاره ها و همچنین تعمیر و نگهداری مجتمع را بر عهده دارد.

در حالیکه مدیریت داراریی از طریق ایجاد درآمدهای اضافی،

کاهش هزینه ها و ایجاد رونق در مجتمع باعث افزایش ارزش مجتمع می شود.

تمرکز مدیریت اموال، اطمینان از کارکرد صحیح مجتمع و انجام امور جاری می باشد.

مدیر دارایی باید دید باز اقتصادی  داشته و دارای تفکر استراتژیک باشد تا بتواند ارزش دارایی های مجتمع را بهبود دهد


درباره پروژه تان به ما بگویید

شما هم میتوانید با ورود به دنیای تجارت الکترونیک و خصوصی سازی کسب و کار خود با ویژگی های جذاب آن ، قدم به قدم به رونق سازمانتان کمک کنید.

جهت آشنایی بیشتر با راهکار یکپارچه مدیریت مجتمع چند منظوره کلیک کنید