بهره برداری مجتمع تجاری

مدیریت بهره برداری مجتمع‌های بزرگ و مراکز خرید عظیم در واقع نقش باغبانی هوشمند و توانمند

در یک باغ گل را بر عهده دارد.

اگر باغ بدون باغبان می‌شود، مجتمع‌های بزرگ هم بدون راهبری بهره‌برداری می‌شود!

رابطه فرآیندهای ساخت و ساز با بهره‌برداری رابطه سخت‌افزار با نرم‌افزار یا رابطه بدن با سر است!

از پنجره  رضایت مراجعان یا مشتریان،

کیفیت مدیریت نگهداری و راهبری بهره‌برداری پروژه‌های بزرگ به مراتب از کیفیت معماری و اجرای پروژه‌ها، مهم تر است!


درباره پروژه تان به ما بگویید

شما هم میتوانید با ورود به دنیای تجارت الکترونیک و خصوصی سازی کسب و کار خود با ویژگی های جذاب آن ، قدم به قدم به رونق سازمانتان کمک کنید.

جهت آشنایی بیشتر با راهکار یکپارچه مدیریت مجتمع چند منظوره کلیک کنید