ساعات کاری : 09:00 تا 17:00 عصر

ایران – خراسان رضوی – مشهد – میدان حافظ – بزرگ بازار اطلس

05133865807

رفتارها ، نگرش ها و ارزش های خرید( ترکیب مشتریان )

شناخت و فهم درست رفتارها ، نگرش ها و ارزش های خرید( ترکیب مشتریان ) تاثیر مثبتی هم بر روی برنامه ریزی فاکتورهای فیزیکی مرکز خرید و هم ایجاد یک چیدمان صنوف صحیح خواهد داشت.

ارزش های خرید مشتریان به صورت قابل توجهی نگرش آنها را نسبت به خرید و مکانی که برای خرید انتخاب می کنند

متاثر می سازد و به نوعی بر روی رفتار مشتریان نیز اثر می گذارد.

با توجه به مطالب ذکر شده در ادامه تحقیقات رفتارها و نگرش و ارزش های خرید بررسی می شود

که اطلاعات مهمی را برای تئوری مراکز خرید فراهم می آورد.

ارزش های لذت و فایده که توسط مشخص شده است،

به طور قابل توجهی بر روی سفر های خرید از دیدگاه مشتریان تاثیر دارد که بر روی نگرش مشتریان نسبت به مراکز خرید نیز بی تاثیر نخواهد بود.

بنابراین با توجه به اینکه مشتریان اصلی و مخاطبان هدف مرکز خرید چه سیستم ارزشی برای خرید دارند

سایر فاکتور های فیزیکی مرکز خرید باید یا این ارزش های لذت و فایده تطبیق داده می شوند

برای مثال از نتایج  قابل مشاهده است که اگر منطقه تجارت یک مجتمع مشتریابی با درآمد

بالا دارند مجتمع باید بر روی ارزش های مربوط به فایده تمرکز کنند و بر عکس.

ارزش های خرید همچنین بر روی رفتار مشتری در خرید و یا بازدید از یک مرکز خرید،

ارزیابی آنها ازمستاجران و خرده فروشان و فعالیتهایی که در مرکز خرید انجام می گیرد،

مدت زمانی که مشتریان در مرکز خرید صرف میکنند و حتی پروسه مسیریابی و انتخاب مسیر گردش در مرکز خرید تاثیر گذارخواهد بود.

مشاهده  نرم افزار ویژه مدیریت مجتمع تجاری و اداری

تمامی این نتایج اطلاعات ارزشمندی را از دیدگاه توسعه و طراحیو برنامه ریزی مرکز خرید در اختیار ما قرار می دهد

که شامل برنامه ریزی طراحی و معماری مرکزخریدو همچنین برنامه ریزی تجاری و انتخاب چیدمان صنوف خواهد بود.


درباره پروژه تان به ما بگویید

شما هم میتوانید با ورود به دنیای تجارت الکترونیک و خصوصی سازی کسب و کار خود با ویژگی های جذاب آن ، قدم به قدم به رونق سازمانتان کمک کنید.

جهت آشنایی بیشتر با راهکار یکپارچه مدیریت مجتمع چند منظوره کلیک کنید

‫5/5 ‫(1 نظر)

دیدگاهی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.