ساعات کاری : 09:00 تا 17:00 عصر

ایران – خراسان رضوی – مشهد – میدان حافظ – بزرگ بازار اطلس

05133865807

 چرخه زندگی یا حیات مرکز خرید ( قسمت اول )

آنالیز  چرخه زندگی یا حیات مرکز خرید ( قسمت اول )  به صورت طبیعی از رویکرد مرکز خرید به عنوان یک محصول برآمده است.
بنابراین در ادامه دو مدل چرخه حیات برای مراکز خرید ارائه می شود .
مدل اول مراحل زندگی یک مرکز خرید را در سطح خرد توصیف میکند و مدل دوم که توسط لوری1997 ارائه شده ،
چرخه حیات مرکز خرید را در سطح کلان توصیف میکند.
یعنی در سطح کل صنعت ، چرخهحیات انواع مختلف مراکز خرید بررسی میشود .

1️⃣ مدل چرخه حیات مرکز خرید در سطح خرد :

سطح خرد چرخه حیات، فعالیتها و پروسه های مرتبط با توسعه و مدیریت مرکز خرید را انعکاس میدهد.

این مدل به صورت دقیق در شکل 1 قابل مشاهده است.
بر این اساس ، ما چرخه حیات مرکز خرید را به قسمت های مجزای زیر تقسیم خواهیم کرد.
الف : جستجو
ب : برنامه ریزی
ج : توسعه
د : بهره برداری
ه : تجدید حیات مرکز خرید
الف) جستجو :
در این مرحله توسعه دهنده در جستجوی زمین های احتمالی و آنالیز آنهاست.
در مورد مرکز خرید، این مرحله با ارائه یک پیشنهاد برای خرید زمین احتمالی آغاز میشود.
این زمانی است که تجزیه و تحلیل کامل زمین از مباحث تجاری، حقوقی، دیدگاه معماری و ژئوتکنیک(مهندسی خاک) آغاز میگردد.
برای تصمیم گیری در ارتباط با نوع مطلوب مجتمع تجاری که مناسب منطقه است،
آنالیز تجاری ضروری میباشد( در نظر گرفتن رقبا و برآورد فروش) طرح های مفهومی و تجاری مرکز خرید بر اساس همین آنالیز تجاری توسعه داده میشوند.
آنالیز حقوقی مالکیت نیز بسیار اهمیت دارد مخصوصا از دیدگاه تامین مالی.
از آنجایی که برای دریافت وام وثیقه مورد نیاز است بنابر این وضعیت مالکیت مشخص برای زمین ضروری است.
آنالیز های معماری و ژئو تکنیکی برای برنامه ریزی و طرح ریزی ، اخذ مجوزات ساخت مجتمع مورد نیاز است .
ویژگی ها و مشخصات زمین تاثیر مهمی بر روی هزینه های برنامه ریزی و توسعه خواهد داشت.
با در نظر گرفتن تمامی این تجزیه و تحلیل ها و بررسی قیمت، توسعه دهندگان تصمیم میگیرند خرید زمین انجام شود یا خیر.
در قسمت دوم در مورد برنامه ریزی و توسعه صحبت خواهیم کرد .
‫5/5 ‫(1 نظر)
مشاهده  مدیریت بهره برداری مجتمع تجاری و اداری

دیدگاهی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.