مدیریت مجتمع های چندمنظوره یا مراکزخرید

پله های مدیریت موفق مجتمع های چند منظوره یا مراکز خرید (مدیریت مجتمع های چندمنظوره یا مراکزخرید)
مدیریت مناسب مانند پله های نردبان باعث پیشرفت یک مجموعه می شوند پله های پایینی کارهای اصولی هستند

مثل حفظ ظاهر مجتمع و پله های بالایی ارزش افزوده کل فروشگاه ها هستند . نردبان مدیریت موفق یک مجتمع چند منظوره یا مرکزخرید از این پله ها تشکیل می شود.
• ارزش افزوده.
• اجاره دهی و واگذاری مناسب.
• برنامه ریزی تجاری مالی و گسترش مجموعه.
• بودجه بندی مناسب و کارآمد.
• بازاریابی مارکتینگ موثر.
• مدیریت امور کارکنان و دست اندرکاران‌.
• مدیریت بحران.
• امنیت و آسایش لازم در محیط مجموعه.
• مراقبت از ابزار و ساختمان
 • نمای ظاهری مجموعه.
• مراقبت از فضای داخلی مجموعه

درباره پروژه تان به ما بگویید

شما هم میتوانید با ورود به دنیای تجارت الکترونیک و خصوصی سازی کسب و کار خود با ویژگی های جذاب آن ، قدم به قدم به رونق سازمانتان کمک کنید.

جهت آشنایی بیشتر با راهکار یکپارچه مدیریت مجتمع چند منظوره کلیک کنید